Odpowiedzi

2009-06-01T17:40:50+02:00
VIII w -powstanie osady w Biskupinie
966r - chrzest Polski
972r -zwycięstwo Mieszka I nad Cedynią
991r - Powstanie dokumentu Dagome iudex
997r - śmierć św.Wojciecha
1000r - zjazd gnieżnieński
1002r - Najazd Chrobrego na Miśnie Milkso i Łużyce
- początek wojenpolsko-niemieckich
1018r - pokój w Budziszynie
1025r - koronacja Bolesława Chrobrego
1039r - najazd na Polske czeskiego ksiecia Brzetysława
1076r - koronocja Bolesława Śmiałego
1079r - bunt możnych przeciwko Śmiałemu
1097r - podział kraju przez Władysława Hermana
1109r - wyprawa króla niemieckiego HenrykaVna Polske
- oblężenie Głogowa
1116r-właczenie doPolski PomorzaGdańskiego przezKrzywoustego
1124r - Pomorze Zachodnie uznało zwierzchnictwo polski
1138r - Podział dzielnicowy (testament Krzywoustego)
1154r - KsiazeHenrykSandomierski wyruszyl na krucjate do Polski
1175r - odlanie z brązu drzwi gnieżnieńskich
1220r - Lokacja Środy Śląskiej
1226r - Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski
1227r - Zjazd w Gąsawie-śmierć Leszka Białego
1228r - osadzenie na Mazowszu Zakonu Braci Dobrzyńskich
-przywilej nadany w Cieni przez Władysława Laskonogiego
1230r - nadanie Krzyżakom Ziemi Chełmińskiej przez Konrada Mazowieckiego
1233r - Lokazja Chełmna
1235r - Polączenia zakonu krzyżackiego z zakonem braci Dobrzyńskich
1237r - polączenie zakonu Krzyżackiego z zakonem Kawalerów Mieczowych(z Inflant)
1241r - Najazd Mongołów na ziemie Polskie
- bitwa pod Legnicą
1283r - zakończenie podboju ziem pruskich przez krzyżaków
1295r - koronacja Przemysła II
1300r - koronacja Wacława II
1304r - powrót Władysława Łokietka do kraju
1308r - najazd brandenburski na Pomorze Gdanskie
- wezwanie na pomoc Krzyżaków
1309r - opanowanie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
przeniesienie stolicy z Wnecji do Malborka przez Krzyżaków
1314r - Opanowanie Wielkopolski przez Władysława Łokietka
1320r - koronacja Władysława Łokietka
1331r - Bitwa pod Płowcami
1335r - zjazd w wyszehradzie
- zrzeczenie sie praw do tronu Polskiego przez Jana Luksemburskiego
1343r - zawarcie pokoju z zakonem Krzyżackim
1340-1366r - opanowanie przez Kazimierza Wielkiego ksiestwa Halickiego
1364r - Ufundowanie przez Kazimierza uniewersytetu w Krakowie
1370r - Ludwik Wegierski krolem Polski
1374r - Przywilej koszycki
1384r - Koronacja Jadwigi na krola Polski
1385r - Unia w Krewie
- Władysław Jagiełło krolem Polski
1387r - powstanie biskupstwa w wilnie
1397r - powstanie zawiazku Jaszczurego
1409r - poczatek wojny z Krzyzakami
1410r - bitwa pod Grunwaldem
2009-06-01T17:52:32+02:00
3000-2850 - Powstanie i zjednoczenie Egiptu (Menes).
2850-2250 - Stare Państwo egipskie.
XX-XVw. - Powstanie cywilizacji kreteńskiej.
XIV-XIIw. - Cywilizacja mykeńska.
XII w. - Wojna trojańska.
753 - Powstanie Rzymu (miasta).
671-663 - Egipt pod panowaniem Asyrii
621 - Spisanie praw przez Drakona.
594 - Reformy Solona.
509 - Początki republiki w Rzymie.
508/507 - Reformy Kleistenesa.
525 - Egipt staje się prowincją perską
490 - Bitwa pod Maratonem.
480 - Bitwa pod Termopilami i Salaminą.
479 -Zwycięstwo Greków pod Piątej ami. Koniec wojen per
skich.
478/477 - Powstanie Związku Morskiego.
443-429 - Rządy Peryklesa w Grecji. Rozkwit demokracji.
431-404 - Wojna Peloponeska. Koniec potęgi Aten.
338 - Klęska Greków pod Cheroneją.
336-323 - Rządy Aleksandra Wielkiego. Podbój świata.
334 - Aleksander pokonuje Persów nad rzeką Granikos.
333 - Bitwa pod Issos. Zajęcie Fenicji.
332 -Aleksander zajmuje Egipt.Początek epoki hellenistycznej.
331 - Bitwa pod Gaugamelą. Zajęcie Mezopotamii.
327-324 - Aleksander dociera do Indii.
264-241 -1 wojna punicka Rzymu z Kartaginą.
225-218 - Podbój Gallów zamieszkałych nad rzeką Pad, przez
Rzymian.
218-202 - II wojna Punicka.
216 - Zwycięstwo Hannibala pod Kannami.
202 - Klęska Kartaginy pod Zamą.
149-146 - III wojna punicka. Zniszczenie Kartaginy.
146 - Podbój Grecji przez Rzym,
133 - Reformy braci Gajusza i Tyberiusza Grakchów.
73 - Powstanie Spartakusa w Italii.
58-51 - Podbój Galii przez Cezara.
49 - Cezar przekracza Rubikon. Zamach stanu.
44 - Idy Marcowe. Zabójstwo Juliusza Cezara. Początek
wojny domowej.
31 - Bitwa pod Akcjum. Kres republiki rzymskiej.
31 - Początek panowania Oktawiana (Augusta). Pryncypat.
30 - Egipt staje się prowincją rzymską.
313Edykt mediolański cesarza Konstantyna. Zrównanie
w prawach chrześcijaństwa z innymi religiami.
-382 Teodozjusz Wielki ustanawia chrześcijaństwo religią
państwową.
-452 Pokonanie Ostrogotów przez Attylę.
-475 Rządy ostatniego cesarza rzymskiego Romulusa.
-476 Rewolucja Odoakra. Ostateczny upadek cesarstwa
Zachodnio-Rzymskiego
-507 Bitwa pod Poitiers. Klodwig pokonuje Wizygotów.
-622 Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. Początki isla-

- Powstanie słowiańskiego państwa Samona.
-711 Wyprawa Arabów do Hiszpanii. Założenie państwa
przez Tarika.
-717 Arabowie oblegają (bezskutecznie) Konstantynopol.
-732 Karol Młot pokonuje pod Poitiers Arabów.
-774 Karol Wielki przyjmuje tytuł króla Longobardów.
-800 Koronacja Karola Wielkiego na cesarza w Rzymie.
-830 Powstanie Państwa Wielkomorawskiego.
-843 Traktat w Verdun. Rozpad monarchii Karola Wielkiego
-865 Misja Cyryla i Metodego na Morawach.
-871-894 Rządy Świętopełka w Państwie Wielkomorawskim.
-906 Zniszczenie przez Węgrów Państwa Wielkomorawskiego.
-911 W Niemczech wymiera dynastia Karolingów. Tron
obejmuje dynastia saska.


RESZTA W ZAŁĄCZNIKU