1. Basia przeznaczyła na ukiszenie 28 kg kapusty, czyli 2/7 tego, co zebrała z pola. Ile kg kapusty zebrała Basia?

2. Lasy w Polsce zajmują około 9*10 do potęgi 6 ha. Na topole przypada 2*10 do potęgi -3 tej powierzchni. Zapisz w notacji wykładniczej, ile arów zajmują w Polsce topole.

3. Głos rozchodzi się z prędkością 330m/s. Lew B znajduje się między lwami A i C, a jego odległość od lwa A stanowi 33 1/3 % odległości między lwami A i C. Lew A wydał głos, po usłyszeniu tego lew C odpowiedział. Odpowiedź tę usłyszał lew B po 7,5 s od wydania głosu przez lwa A. Jaka jest odległość między lwami A i B?

Daje 40 pkt bo zadanie 3 jest dość skomplikowane. Do jutra.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T21:24:09+01:00
1.
2/7 zebranej kapusty = 28 kg
1/7 zebranej kapusty = 14 kg
cała zebrana kapusta = 14 kg*7 = 98kg


3.
odległość między A i B - 33 1/3% (czyli 1/3 całej drogi)
odległość między B i c = 66 2/3% (czyli dwie trzecie całej drogi)
prędkość dźwięku w powietrzu = 330m/s

lew B usłyszał odp. od lwa C po 7,5 sek, czyli dzieli ich:
s=v*t
s=330m/s*7,5s= 2475m
i są to dwie trzecie całej drogi.
2475m/2= 1237,5m - to 1/3 całej drogi

odległość między lwami A i C = 2475+m+1237,5m= 3712,5m