Nie dawajcie samego wyniku, tylko obliczenia i wynik! Ułamki róbcie "/"
--------------------
Grzałka elektryczna na tabliczce znamionowej ma napis: 220V, 500W. Oblicz czas potrzebny na zagotowanie tą grzałką szklanki wody o temperaturze początkowej 40 stopni C. Dla uproszczenia pomijamy straty ciepła. Jeżeli uważasz, że w zadaniu jest zbyt mało informacji, to znajdź potrzebne dane w tablicach.
----------
Zadanie mam na jutro, proszę o szybką odpowiedź ;C

1

Odpowiedzi

2009-12-01T22:16:50+01:00
P=500W
m=250g=0,25kg
c=4200J/kg*°C ciepło właściwe wody
Δt=100°C-40°C=60C
Q=m*c*Δt
Q=0,25kg*4200J/kg*°C*60°C=63000J
Q=W
P=W/t
t=W/P
t=63000J/500W=126s