ZADANIE Z ZESZYTU CWICZEŃ matematyka z plusem dla 2gimn.
Zadanie 4.
Dane są sumy algebraiczne A=2x-3y, B=2y-3x, C=2x+3y. Oblicz:
A-B=
B-A=
C-A=
B-(A+C)=
A-(B-C)=

z podręcznika 6 zadanie 80 strona.
b) x(3xy-y)-y(x²-xy+x) dla x=-1 y=⅕ (jedna piąta- ułamek zwykły)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T21:22:11+01:00
Dane są sumy algebraiczne A=2x-3y, B=2y-3x, C=2x+3y. Oblicz:
A-B=2x-3y-(2y-3x)=2x-3y-2y+3x=5x-5y
B-A=(2y-3x)-(2x-3y)=2y-3x-2x+3y=5y-5x
C-A=(2x+3y)-(2x-3y)=2x+3y-2x+3y=6y
B-(A+C)=(2y-3x)-[2x-3y+2x+3y]=2y-3x-4x=2y-7x
A-(B-C)=2x-3y-[(2y-3x)-(2x+3y)]=2x-3y-[2y-3x-2x-3y]=2x-3y-(x-y)=2x-3y-x+y=x-2y

x(3xy-y)-y(x²-xy+x) dla x=-1 y=⅕ (jedna piąta- ułamek zwykły)

x(3xy-y)-y(x²-xy+x) =3x²y-xy-yx²+xy²-xy=2x²y-2xy+xy²

2(-1)²*⅕ -2*(-1)*⅕+(-1)(⅕)²=2/5+2/5-1/25=10/25+10/25-1/25=19/25
6 2 6
2009-12-01T21:24:48+01:00
A - B = (2x - 3y) - (2y - 3x) czyli zdejmujesz nawias i jest 2x - 3y - 2y + 3x= teraz odejmujesz wyrazy podobne czyli = -5y +5x

B - A= 5y - 5x

C-A= 6y

B- (A + C)= 2y+ x

A -(B- C)= 2 x - 3y -[(2y - 3x)-(2x + 3y)] = 2x - 3y -(2y+ 3x - 2x - 3y)= 7x - 2y
3 3 3