1. Produktami spalania całkowitego 2 cząsteczek pewnego węglowodoru jest 8 atomów węgla i 4 cząsteczki wody. Jaki węglowodów poddano spalaniu? Zapisz odpowiednie równanie reakcji.

2. Ustal wzór sumaryczny i strukturalny węglowodoru z szeregu etylenu o masie cząsteczkowej 70 u. Napisz równanie reakcji spalania całkowitego tego węglowodotu.

1

Odpowiedzi

2009-12-01T21:33:53+01:00
1) zadanie nie poprawne !

H H H H H
2) C5H10 H-C-_C-C-C-C-H
H H H

2 C5H10 + 15 O2 ----> 10 CO2 + 10 H2O