Odpowiedzi

2009-12-01T21:22:52+01:00
2009-12-01T21:25:27+01:00
1. zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanych w przepisach prawa,
2. zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników
3. kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy
1 5 1