Odpowiedzi

2009-12-01T21:29:20+01:00
1. Filozofia ewolucja
2. Koncepcja życia, życia i systemów impulsów witalnych
* Definicja biologicznej ewolucji życia
o Biologiczna ewolucja
o Ewolucja history
* Filozofia życia i szeroko pojęta koncepcja życia
o Rozumowanie logiczne
o Definicja metafizyczna
o Cel napędzający życie
* Witalizm. Definicja systemów impulsów witalnych
3. Krytyka klasycznych teorii ewolucji
* Kreacjonizm a ewolucja. Teoria inteligentnego projektu
* Lamark Darwin Prawo Mendla genetyka Neodarwinizm
4. Ewolucja a ewolucja człowieka
* Cele ewolucji
o Gwarancja i bezpieczeństwo
+ Zróżnicowania płciowego i Metoda Weryfikacji Informacji Genetycznej (VGI)
o Polepszyć skuteczność (genom ludzki)
o Wewnętrzna spoistość lub zgodność systemu ewolucyjnego
o Optymizacja ewolucyjnej osi czasu
* Biologia ewolucyjna
* Wariacja genowa a ekspresja genowa
5. Uwarunkowanej Ewolucji Życia
* GTCEL, postulaty i definicja
* Teoria naukowa
* Rodowód życia
6. Badanie empiryczne
* Badanie empiryczne z wykorzystaniem danych IQ
* Inne badania genetyczne nad chorobami ludzkimi lub dolegliwościami
7. Gry edukacyjne. Bilard Esnuka gry oparte na GTUEZ
8. Rewolucja naukowa
9. Appendix
* Teorie ewolucji i powstania człowieka
* Teoria Lamarcka Darwinizm. Prawo Mendla. Neodarwinizm
2009-12-01T21:30:33+01:00
Jak wazne jest podejscie do zycia i poglądy danego czlowieka (istota-znacznie, filozofia życia- podejscie do zycia , poglądy)