Nieumiesz nie rób (każda niekompletna odpowiedź będzie uznawana jako spam)
najszybszej osobie daje dodatkowe punkty)
wykres przedstawia zależnośc położenia ciała poruszającego się wzdłuż osi OX od czasu.
a) opisz ruch tego ciała w poszczególnych odcinkach czasu,
b) oblicz drogę, jaką przebyło ciało w przedziale od 0 do końca dziewiątej sekundy,
c) ile wynosi wartośc wektora przemieszczenia w tym czasie?,
d) oblicz średnią szybkośc ciała,
e) oblicz wartośc średniej prędkości ciała w czasie: dwóch pierwszych sekund, pięciu pierwszych sekund, siedmiu pierwszych sekund trwania ruchu,
f) narysuj wykres zależności drogi od czasu, zachowując skalę czasu.

załącznik do tego daje

2

Odpowiedzi

2009-12-01T22:00:51+01:00
A) pierwszy odcinek (2s) - ciało porusza się do przodu
drugi odcinek (od 3s do 5s) - ciało się nie porusza
trzeci odcinek (od 5s do 9s) ciało porusza się do tyłu

b) 2m+0m+4m= 6m
c) wartość wektora wynosi 2
d) biorąc pod uwagę, że cofnięcie też zaliczamy do całkowitej drogi:
v=s/t
6m/9s = 2/3 m/s
e) 2m/2s = 1m/s
2m/5s = 0,4m/s
4m/7s = 4/7 m/s
f) w załączniku, nie bardzo wiem czego narysować wykres ;/, więc dam prędkości średniej, i tych prędkości średnich z pkt e, wszystko jest w jednym arkuszu.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T22:55:20+01:00