Zadanie 1
Napisz, uzgodnij i opisz równania dysocjacji następujących soli:
NaCl, KNO₃, Na₂CO₃, K₃PO₄, Mg(NO₃)₂

Zadanie 2
Uzupełnij tabelę:
tabela jest w załączniku.

Zadanie 3
Uzupełnij następujące równania reakcji dysocjacji jonowej soli:
a). ZnCl₂→(nad strzałką jest H₂O i tak nad każdą :)) ... + ...
b). ... → 2 Na⁺ + SO²⁻₄ ( tak czwórka pod ² ale tu się tak zrobić nie da żeby była)
c). K₂S → ... + ...
d). ... → Mg⁺ + 2 NO⁻₃
e). ... → Fe³⁺ + 3Cl⁻
f). NH₄Cl → NH⁺₄ + ...

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T21:43:46+01:00
NaCl->Na+ +Cl-
KNO2-> K+ + NO2-
Na2CO3 -> 2Na+ + CO3 2-
K3PO4 -> 3K+ + PO4 3- (nie moze byc K2 to reszat kwasu fosforowego V jest trojwarwosciowa)
Mg (NO2)2 -> Mg 2+ + 2 NO2 2-

zad 3
a Zn 2+ + 2 Cl-
b Na2SO4
c 2K+ + S 2-
d Mg (NO2)2
e FeCL3
f NH4 + + Cl-
sory ale ta tabela mi sie nie chce za hic w swiecie otworzyc, juz probuje na tysiac sposobow i nic ;/;/;/
2 3 2
2009-12-01T21:54:55+01:00