3.oblicz długoś ab i cd jeżeli a=(-3,2),B(7,2)C=(-2,1)d=(3,4)
4.pole trójkąta równobocznego wynosi 9 pierwiastków z 2
(musiałam słownie;) oblicz wyskokoś tego trójkąta.
5 punkt E jest środkiem boku ab kwadratu abcd o polu 36.oblicz długoś odcinka ce

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-06-01T20:44:58+02:00
A=(-3,2),B(7,2)C=(-2,1)D=(3,4)

IABI=√[(7+3)²+(2-2)²]=√(10²+0)=√100=10

ICDI=√[(3+2)²+(4-1)²]=√(5²+3²)=√25+9=√34

4.
P=9√2
a-bok trójkąta
h-wysokość

P=a²√3/4
9√2=a²√3/4
36√2=a²√3
a²=36√2/√3
a²=12√6
a²=144*6 do potęgi ½
a²=864 do potęgi½
a=(864do potęgi½)do potęgi ½
a=864 do potęgi¼
a=2pierwiastki 4 stopnia 54z

h=a√3/2


h=2pierwiastki 4 stopnia z54 *√3 /2
h=54 do potęgi ¼ * 3 do potęgi½
h=(2*3³)do potęgi¼*3do potęgi½
h=2 do potegi¼*3 do potegi ¾* 3 do potęgi ½
h=2 do potęgi ¼*3 do potęgi 5/4
h=2 do potęgi ¼*3 do potęgi 1*3 do potęgi¼
h=3*6 do potęgi¼
h=3 pierwiastek 4 stopnia z 6