Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-06-29T08:19:46+02:00

przyczyny:

Krzyżacy zabrali podstępem ziemie na Pomorzu Gdańskim, zajęli Żmudź, ponadto dyplomacja polsko-litewska poniosła porząkę, ponieważ na mocy pokoju nie odzyskała spornych terenów i jednoczesni emusała zgodzić się na wykup ziemi dobrzyńskiej. Wielkim mistrzem zakonu został anbitny Ulryk von Jungingen, który za wszelką cenę parł do wojny. Iskrą zapalną stało się powstanie antykrzyżackie na Żmudzi.

skutki:

Złamana została potęga zakonu, jednak niexałkowici, poniewż Krzyżacy mirli jeszcze poparcie na Zachodzie Europy. Po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem Polska odzyskała ziemię dobrzyńską, Żmdź powróciła do Litwy, alosy przygranicznych miasteczek: Santoka i Drezdenka miał roztrzygnąć są polubowny.

 

2. Paweł Włodkowic był doradcą króla Władysława Jagiełły, księdzem- kanonikiem krakowskim, profesorem i rektorem Akademii Krakowskiej, pisarzem i przwnikiem, współtwórcą polskiej szkoły prawa wojny,, przedstawicielem Polski na soborze w Konstancji, obrońcą interesów Polski w sporze z Krzyżakami

3.Paweł Włodkowic uważał, że wszystkie narodowośći, nie wyłączając pogańskich mają prawodo samorządności i życia w pokoju na ziemiach, które są ich własnością, nawracanie przy użyciu siły jest grzechem, ani cesarz, ani papiez nie może przeczyc regułom prawa naturalnego, naród katolicki ma prawo spierać swe siły nie- chrześcijanami 

1 1 1