1.W trójkącie równoramiennym ABC boki maja długość IABI=10cm a IACI=IBCI=13cm:
a)oblicz długośc wysokosci tego trojkata poprowadzonej na podstawe Ab
b)wyznacz długośc promienia okregu opisanego na tym trójkącie
c)oblicz odległość srodka okregu z punktu c od podstawy Ab
2.Pole trapezu równoramiennego jest równe39√3cm². Ramię długości 6√3 tworzy z dłuzsza podsatwa kąt30°. Oblicz obwód trapezu i i długość przekątnej trapezu

1

Odpowiedzi

2009-12-01T22:08:50+01:00
A .
ja narysowałam ten trójkąt i mierząc tą wysokość = 11cm .

b.