Klasyczne badania eksperymentalne dotyczące konkurencji prowadzono na populacjach chrząszczy - szkodników spichrzów i magazynów. W hodowli laboratoryjnej dwa gatunki mogły żyć razem, jeżeli ich wymagania wobec środowiska różnią się od siebie. Hodowano razem dwa gatunki chrząszczy spichrzowych: trojszyka i spichrzela. Po pewnym czasie stwierdzono, że trojszyk w hodowli zmniejsza liczebność populacji spichrzela. Działo się tak, dlatego, że duże larwy trojszyka zjadały mniejsze larwy drugiego gatunku. Do naczynia, w którym hodowano chrząszcze, włożono małe szklane rurki. W ten sposób stworzono jakby drugie siedlisko.

Jak sądzisz, co zaobserwowano po modyfikacji warunków siedliskowych? Uzasadnij wypowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T21:52:27+01:00
Zauważono , że dwa gatunki chrząszczy nie mogą żyć ze sobą. Trojszczyk zjadał mniejsze larwy spichlerza.
3 2 3