Zadanie 2.
Zamień ułamek okresowy na ułamek zwykły
0,(17)
0,(2)
0,2(7)

Zadanie 3.
Rozwiąż równania.
|x+2|=8
|x-3|=4
|2x-1|-5=0
|4x+8|+2=0

Zadanie 4.
Rozwiąż nierówność.
|5x-1| 4
|3-7x| 11
|2x-3|>2

Zadanie 5.
Rozwiąż nierówność.
|x-1|<3
|3-x|<2
|3-5x| 7

Zadanie 6.
Wypisz wszystkie elementy zbioru A, gdy
A jest zbiorem wszystkich liczb naturalnych mniejszych od 8.
A jest zbiorem wszystkich dodatnich dzielników liczby 28.
A={x: x jest dodatnim dzielnikiem liczby 20}.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T23:37:15+01:00
Zad. 2.
0,(17)=17/99
0,(2)=2/9
0,2(7)=25/9

zad. 3
a) |x+2|=8 ⇒ x+2=8 ∨ x+2=-8
x=6 ∨ x=-10

b) |x-3|=4 ⇒ x-3=4 ∨ x-3=-4
x=7 ∨ x=1

c) |2x-1|-5=0 ⇔ |2x-1|=5 ⇒ 2x-1=5 ∨ 2x-1=-5
2x=6 ∨ 2x=-4
x=3 ∨ x=-2

d) |4x+8|+2=0 ⇔ |4x+8|=-2 ---> sprzeczne
(wartość bezwzględna nie może być ujemna)

zad. 4
a) ?
b) ?
c) |2x-3|>2 ⇒ 2x-3 > 2 ∨ 2x-3 > -2
2x > 5 ∨ 2x > 1
x > 2,5 ∨ x> 0,5

zad. 5
a) |x-1|<3 ⇒ x-1 < 3 ∨ x-1<-3
x < 4 ∨ x < -2

b) |3-x|<2 ⇒ 3-x < 2 ∨ 3-x < -2
x > 1 ∨ x > 5
c) ?


zad. 6

a) A={0,1,2,3,4,5,6,7}
b) A={1,2,4,7,14,28}
c) A={1,2,4,5,10,20}

w 4 i 5 nie są określone znaki nierówności.
Mam nadzieję, że reszta jest ok :)
1 4 1