Napisz w zeszycie dialog wedlug ponizszych wskazowek. zaczniej w ten sposob:
A: are there any eggs

Wskazowki:
A you want to make some ice cream. aks you friend about : eggs, milk, cream, strawbierries sugar
B you look in the fridge you can see egs, sugar and butter, but no milk, cream of strawberries

Prosze o ten dialog na poziomie kl. I gim

1

Odpowiedzi

2009-12-01T22:04:51+01:00
A: Are there any eggs? I want it to make some ice cream...
B: I look in the fridge and I have got it!
A: Ok, so... have we got sugar?
B: Yes, we have got it too.
A: I want also cream of strawberries. Can you find it there?
B: Unfortunately, any cream of strawberries is in the fridge.
A: What about milk?
B: We haven't got milk too.

A: Są jakieś jajka? Potrzebuję ich do zrobienia lodów...
B: Patrzę do lodówki, mam je!
A: Ok, więc... mamy jakiś cukier?
B: Tak, mamy go również.
A: Ja chcę też krem z truskawek. Możesz go znaleźć tam?
B: Niestety, żadnego kemu z truskawek w lodówce.
A: A co z mlekiem?
B: Nie mamy mleka również.
6 4 6