Odpowiedzi

2009-12-01T22:10:37+01:00
Demokracja jak każdy ustrój polityczny posiada wady i zalety. Nie ma na świecie rzeczy idealnej . C/złowiek dąży do tego ideału metodą prób i błędów. Demokracja to tyle, co rządy ludu ,demos po staro grecku znaczy lud, podlegli ;kratos.
W takim systemie władza czerpie i uzasadnia swoje uprawnienia wolą większości. Po to by ludowi nadać znaczącą władzę polityczną niezbędne było przyjęcie wiary w zasadniczą równość obywateli i to równość pojętą zarówno w sensie prawnym jak i poznawczym. Całkowita równość szans i możliwości jest praktycznie niemożliwa do zapewnienia. Zawsze będą istniały różnice między możliwościami obywateli zamieszkujących wielkie miasta i odległą prowincję(choćby różnice w poziomie szkół, dostępie do informacji np. bibliotek),między zamożniejszymi a uboższymi(pełna równość majątkowa jest także niemożliwa do zrealizowania), między tymi ,którzy są bliżej władzy i tymi, którzy są od niej dalej. Jednak system ten dąży w kierunku zmniejszenia takich różnic.
1 5 1