Odpowiedzi

2009-12-01T22:48:19+01:00
Bakterie rozkładają związki aromatyczne oraz węglowodory i ich pochodne wprowadzone przez człowieka do gleby w postaci pestycydów, fungicydów czy detergentów.


Unieszkodliwiają trujące substancje np. fenole i ich pochodne dostające się do rzek ze ściekami przemysłowymi. To właśnie bakterie neutralizujące zanieczyszczenia używane są w oczyszczalniach w procesie biologicznego oczyszczania wody
4 3 4