Odpowiedzi

2009-12-01T22:21:05+01:00
Prędkość - definicja
Prędkość ciała jest to iloraz drogi jaką przebyło to ciało przez czas w jakim się to odbyło. Dla kogoś znającego trochę więcej matematyki można podać dokładniejszą definicję, że prędkość jest to pierwsza pochodna drogi od czasu. Jednostką prędkości w układzie SI jest metr na sekundę - [m/s]

Przyspieszenie - definicja
Przyspieszenie jest to zmiana prędkości w czasie. Bardziej matematycznie - jest to druga pochodna drogi od czasu (albo pierwsza pochodna prędkości od czasu). Jednostką przyspieszenia w układzie SI jest metr na sekundę kwadrat - [m/s2]Ja uczyłąm się tak ;)
2009-12-01T22:22:48+01:00
Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym - v = s/t
prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym - v = a*t
przyspieszenie - a = v/t

v=prędkość
s=droga
t=czas
a=przyspieszenie

v (km/h)
s (m)
a (m/s²)
t (s)
1 5 1
2009-12-01T22:24:18+01:00
Prędkość w ruchu:
-jednostajnym prostoliniowym: v = s/t
-jednostajnie przyspieszonym: v = a*t
droga s = v*t
przyspieszenie: a = v/t

v - prędkość, s- droga, t - czas, a - przyspieszenie.