Zad 1 . Napisz stosując wzory strukturalne rownania reakcji przyłączanie
a)bromu do butenu
b)chlopru do propynu
NAPISZ NAZWY PRODUKTÓW TYCH REAKCJI CHEM.

zad2.Uzupełnij równania reakcji chem
a)......+.........---->C2H5Cl
b)C5H10 + Br2 ---->................
c)C2H4 + HBr ---->..............

1

Odpowiedzi

2012-09-08T20:41:36+02:00

Zadanie 1.

 

ODPOWIEDŹ W ZAŁĄCZNIKU

 

 

Zadanie 2.

 

a) C₂H₄ + HCl ⇒ C₂H₅Cl

b) C₅H₁₀ + Br₂ ⇒ C₅H₁₀Br₂

c) C₂H₄ + HBr ⇒ C₂H₅Br

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)