Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T22:38:37+01:00
A)
2x - 11y = 73 |*3
3x - 4y = 47 |*(-2)

6x-33y=219
-6x+8y=-94

-25y=125
y=-5

2x-11y=73
2x+55=73

2x=18
x=9

b)
-2x + 5y = -10 |*4
7x - 4y = 8 |*5

-8x+20y=-40
35x-20y=40

27x=0
x=0

-2x+5y=-10
0+5y=-10

5y=-10
y=-2

c)

9x + 8y = 1 |*(-5)
5x - 6y = 11 |*9

-45x-40y=-5
45x-54y=99

-94y=94
y=-1

5x-6y=11
5x+6=11 |-6

5x=5
x=1
2009-12-01T22:42:41+01:00
Pierwsze mnożone przeż 3
drugie mnożone prze -2

6x-33y=219
-6x+8y=-94
_____________
0x+25y=125/25

y=5
3x-20=47

y=5
3x=67/3

y=5
x=22 1/7

b)
mnozone na 4
mnożone na 5

-8x+20y=-40
35x-20y=40
________________-
25x=0/25

x=0
sprzeczne

c)
pomnożyc przez 5
pomnożyć przez -9

45x+40y=5
-45x+54y=-99
__________________--
94y=-94/94

y=-1
5x+6=11

y=-1
5x=5/5

y=-1
x=1
2009-12-01T22:54:19+01:00
A)
2x - 11y = 73 / x3
{
3x - 4y = 47 /x(-2)

6x-33y=219
-6x+8y=-94
---------------
-25y=125
y=-5
3x=47-20
3x=27
x=9
b)
-2x + 5y = -10 /x7
{
7x - 4y = 8 /x2

-14x+35y=-70
14x-8y=16
-----------------
27y=-54
y=-2
-2x=-10+10
x=0

c)
9x + 8y = 1 /x6
{
5x - 6y = 11 /x8

54x+48y=6
40x-48y=88
----------------
94x=94
x=1
5-6y=11
-6y=6
y=-1