Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T22:58:33+01:00
Lenin-współzałożyciel i lider partii bolszewickiej. Teoretyk i ideolog komunizmu;
stalin-był dożywotnim dyktatorem Związku Radzieckiego, posiadającym nieograniczoną władzę;
trocki-rewolucjonista rosyjski pochodzenia żydowskiego, jeden z twórców i przywódców RFSRR i ZSRR;
beria-szef NKWD, który był w znacznym stopniu odpowiedzialny za "wielkie czystki" okresu stalinowskiego;
jeżow-Ludowy komisarz bezpieczeństwa państwowego;
dzierżyński-polski i rosyjski działacz socjalistyczny i komunistyczny, twórca i szef pierwszych sowieckich organów bezpieczeństwa - CzeKa, GPU i OGPU;
nkwd-Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR;
kołchoz-rodzaj przedsiębiorstwa rolniczego charakterystycznego dla byłego ZSRR;
nep-Nowa Ekonomiczna Polityka, polityka społeczno-gospodarcza w Rosji Radzieckiej i ZSRR;
kult jednostki-kult przywódcy w imperialnym, autorytarnym lub totalitarnym systemie władzy.
2 5 2