Odpowiedzi

2009-12-01T23:52:29+01:00
Motto-jest to cytat który poprzedza cały utwór, umieszczany jest celowo przed utworem, aby wywołać na czytającym wrażenia, takie jakie życzy sobie autor.

20 3 20
2009-12-01T23:52:29+01:00
(Motto - cytat poprzedzający treść utworu, umieszczony tam celowo przez autora, aby wywołać na odbiorcy określone skutki zgodne z zamysłem autora.) Istotą motta jest, aby miało ono nie tylko jednorazowy wpływ na odbiorcę podczas zapoznania się z tym mottem, ale także towarzyszyło ono odbiorcy w myślach podczas całego czasu trwania kontaktu z dziełem. Można więc powiedzieć, że motto w pewnym sensie patronuje danemu dziełu. Stąd w związkach frazeologicznych używa się formy motto utworu a nie motto w utworze.

Cele motta mogą być różne:

* Motto może być rodzajem myśli przewodniej, na którą autor powołuje się w swojej pracy. Myśl ta może odnosić się bezpośrednio do treści utworu, lub też ogólniej - do jego tematyki lub prezentowanych idei. Wybór motta potwierdza więc tutaj stanowisko i poglądy autora, a może także określać jego przynależność do określonego wzorca kulturowego.
* Motto może też odpowiednio zmotywować lub ukierunkować odbiorcę, np. poprzez podniesienie prestiżu utworu metodą powołania się na cytat jakiegoś autorytetu.
* Motto może być jednak użyte również w postaci przeciwnej - jako cytat, który stoi w wyraźnej i jednoznacznej dla odbiorcy sprzeczności z przesłaniem utworu, służąc wtedy za ostrzeżenie.
* Wreszcie motto może być umieszczone, aby odbiorcę wprowadzić w odpowiedni nastrój.

Cechy motta:

* Zastosowanie motta to nie tylko literatura piękna, ale także prace popularnonaukowe oraz stricte naukowe, a nawet duże materiały prasowe. Mottem mogą byś opatrywane nie tylko publikacje tekstowe, ale również graficzne - np. albumy. Motto może towarzyszyć wydarzeniom: festiwalom, wystawom, spektaklom, programom radiowym czy telewizyjnym - jest wtedy umieszczane na zaproszeniach, afiszach, informatorach i katalogach, reklamach, a nawet biletach. Mottem opatrzony może być również film - bywa ono wtedy być wyświetlane w postaci napisu lub jest podawane głosem przez narratora.
* Motto może być umieszczone tylko raz na początku utworu i wtedy odnosi się do jego całości, lub też mottami opatrzone są poszczególne jego części - tomy lub rozdziały - motta odnoszą się wówczas wyłącznie do nich.
* Najczęściej motto dzieła jest cytatem z dzieł innego autora, rzadziej z innych prac autora dzieła, wyjątkowo zaś bywa to fragment bieżącego utworu.
* Oprócz cytatów z dzieł, na motta wykorzystywane są także inne znane teksty, np. fragmenty publicznych wypowiedzi, lub czyjeś znane powiedzonka.
* Motto jest zawsze wyróżnione, aby jednoznacznie odróżniało się od reszty utworu, często bywa również poprzedzane wyrazem motto.
* Jeżeli autor cytatu jest znany, to zawsze podaje się go obok motta. Czasem od treści motta większą rolę odgrywa nazwisko jego autora - bywa wówczas tak, że treść motta jest dość przypadkowa i może nawet nie mieć związku z dziełem, które opatruje, a służy tylko jako pretekst, by powołać się na znane nazwisko.

Jako motta wykorzystywane są znane cytaty, maksymy, sentencje lub aforyzmy, ale mechanizm działa również w drugą stronę: zastosowanie mało znanego cytatu w motcie utworu, który stanie się później sławny, może spowodować, że motto wejdzie do powszechnego obiegu jako znane powiedzenie, nie utożsamiane już ani z cytowanym utworem, ani z utworem, w którym posłużyło za motto.

Jeżeli ma to być notatka do zeszytu to tylko to w nawiasach
37 4 37
  • Użytkownik Zadane
2009-12-01T23:55:01+01:00
-może być rodzajem myśli przewodniej
- odpowiednio zmotywować lub ukierunkować odbiorcę
-użyte również w postaci przeciwnej - jako cytat
- umieszczone tylko raz na początku utworu
-prac naukowych na tematy edukacji, bądź pedagogiki,
-motto zyciowe- zastanawiamy się czy macie jakies np.Uwierz w siebie, a osiągniesz wszystko,Chcieć to móc,Nie ma rzeczy niemożliwych
32 4 32