Odpowiedzi

2009-12-01T23:58:01+01:00
Cyprian Kamil Norwid urodził się 24 września 1821 roku we wsi Laskowo Głuche koło Radzymina. Zmarł 23 maja 1883 roku w Paryżu.
Był poetą, dramaturgiem i prozaikiem - uprawiającym rónież rzeźbę, malarstwo i rytownictwo. Został wczesnie osierocony. Kształcił się w Warszawie gdzie studiował malarstwo, a także w tym miejscu zadebiutował jako poeta w 1840 roku. Zyskał sławę dzięki nowatorskim wierszom lirycznym, w których pomysłowo zaszyfrował ówczesne nastroje patriotycznej młodzieży. Zakochał się w Marii Kalergis i jesienią 1845 roku udał się za nia do Berlina. W Berlinie w 1846 roku został uwięziony z powodów politycznych. Po uwolnieniu udał się do Brukseli stamtąd natomiast w 1847 roku do Rzymu decydując się pozostać na emigracji. W Rzymie podjął przerwaną twórczość poetycką, która zawierała treści filozoficzne i ukształtowana była pod dużym wpływem lektury Dantego, konceptystów włoskich oraz pism A. Cieszkowskiego i Z. Krasińskiego z którym zaprzyjaźnił się 1848 roku. Silne przeżycia związane z Wiosną |LUdów skierowały Norwida w stronę problematyki społeczno - politycznej i odbiły się na jego ówczesnych utworach poetyckich oscylujących wtedy pod względami formy pomiędzy osobliwym ascetyzmem zawartym w "Poemat pieśni społecznej", który zawierał cztery strony i został napisany w 1848 roku, a kunsztownym udziwnieniem zawartym w "Wigilia i jeszcze słowo" napisane w 1848 roku i przybierających niejednokrotnie kształt dialogów zawartym w utworze " Ruiny", które powstały w 1849 roku albo traktowne filozoficzne jak "Niewola" napisane w 1849 roku. Na początku 1849 roku poeta osiadł w Paryżu. Zbliżył sie do tamtejszych kręgów lewicowych i zyskał przyjaźń Słowackiego i Chopina. Pierwszy okres paryski, który trwał od 1849 roku do 1852 roku wypełniony był orzywioną pracą literacką gdyż napisał w 1850 roku "Promethidion" i publicystyką ale równocześnie żył w biedzie. okres ten zatruty gwałtownymi atakami konserwatywnej krytyki krajowej zakończył sie dla Norwida kapitulacją. Poeta wyjechał w 1852 roku do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w Nowym Yorku gdzie uzyskał pracę przy tamtejszej Wystawie Światowej. Do europy powrócił w połowie 1854 roku i zatrzymał sie na krutko w Londynie. Jednak ostatecznie osiedlił sie w paryżu gdzie zarabiał na życie jako akwarelista i rytownik. Drugi okres paryski przyniusł Norwidowi kilka poważniejszych sukcesów. Ciężka sytuacjia materialna , stale pogarszające się zdrowie(gruźlica, dokuczliwa głuchota) oraz powikłania życia osobistego spowodowały że Norwid zamknął się w 1877 roku w murach Domu świtego Kazimierza. Paryskiego przytułku dla polskich weteranów. Tam też umarł prawie całkowicie zapomniany, ale do końca życia pracował twórczo. Zwłoki Norwida spoczywają w Paryżu na cmentarzu Montmorency, w grobie zbiorowym, do którego został przeniesiony w 1888roku.
3 3 3
2009-12-02T00:00:22+01:00
Norwid Cyprian Kamil (1821-1883), poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk.
3 5 3