Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Ca(NO3)2 --- azotan(V) wapnia

Ca + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + H2

CaO + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + H2O 

Ca(OH)2 + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + 2H2O  

CaO + N2O5 --->Ca(NO3)2 

 

BaCl2 --- chlorek baru

Ba + 2HCl --->BaCl2 + H2

BaO + 2HCl ---> BaCl2 + H2O 

Ba(OH)2 + 2HCl ---> BaCl2 + 2H2O 

Ba + Cl2 ---> BaCl2 

 

K3PO4 --- fosforan(V) potasu 

6K + 2H3PO4 ---> 2K3PO4 + 3H2

3K2O + 2H3PO4 ---> 2K3PO4 + 3H2O

3KOH + H3PO4 ---> K3PO4 + 3H2O 

6K2O + P4O10 ---> 4K3PO4 

171 4 171