Odpowiedzi

2009-12-02T07:38:05+01:00
Zadanie 2
a)f(x)=-4x³-5
Dziedzina : x∈R
Miejsca zerowe czyli y=0

0=-4x³-5
4x³=-5/:4
x³=-5/4
x=-³√5/4
M. zerowe : A=(-³√5/4,0)

b)f(x)=(x+2)/(x²+3)
Dziedzina : x∈R bo x²+3>0 zawsze
M.zerowe y=0
0=x+2/x²+3 :(x²+3)
0=x+2
-x=2/:(-1)
x=-2
M.zerowe A=(-2,0)

c)f(x)=√6-3x/x+1
Dziedzina :
x+1 =0
x=-1
D: x∈R/{-1}

M.zerowe
0=√6-3x/x+1/:(x+1), możemy podzielić gdyż (-1) jest wyłączone z dziedziny
0=√6-3x, podnosimy do²
0=6-3x
-6=-3x/:(-3)
2=x
M.zerowe A=(2,0)

d)f(x)=-3x+9/√2-x
Dziedzina
2-x=0
-x=-2/:(-1)
x=2
D:x∈R/{2}

M.zerowe
0=-3x+9
3x=9/:3
x=3
A=(3,0)

Zadanie 6
AB=[4,2]
A=(-3,1)

AB=[x(B)-x(A),y(B)-y(A)]
[4,2]=[x(B)+3,y(B)-1] , po współrzędnych
4=x(B)+3
1=x(B)
2=y)(B)-1
3=y(B)
B=(1,3)
1 5 1