Odpowiedzi

2009-12-02T08:20:34+01:00
Spisało je 40 mężczyzn unieśionych duchem świętnym.
2009-12-02T08:27:41+01:00
Stary Testament - spisany w ok. 1000 lat przed Chrystusem
Nowy Testament - spisany w 100 lat po narodzinach Chrystusa
Biblia była spisywana pod natchnieniem przez Hebrajczyków (oprócz św. Łukasza który był pochodzenia greckiego) i mieszkańców Azji Mniejszej. Spisana w językach: aramejski, hebrajski, grecki. Do 1998 roku przetłumaczona na 1928 języków świata.
Księgi Starego Testamentu chrześcijanie dzielą na:
* księgi historyczne - ze względu na to że opisują dzieje narodu wybranego np. Księga Królewska
* księgi prorockie - ze względu na to że opisują przyjście na świat Mesjasza np. Księga Proroka Izajasza
* księgi dydaktyczne ze względu na to, że zawierają wiadomości przydatne w życiu codziennym (np. Księga Mądrości)
Stary i Nowy Testament składają się z 73 ksiąg (ST 46, NT 27)
:D PzDr
1 4 1