Odpowiedzi

2009-12-02T08:59:17+01:00
Myślę że dlatego że senat był przeciwny zmianą w rozwoju administracji itp. :)
2009-12-02T09:06:22+01:00
Pośrednimi przyczynami upadku republiki rzymskiej były:
-walka pomiędzy ugrupowaniami popularów i optymarów
- ogromne rozmiary państwa
- brak reform ustrojowych
- powstanie ploretariatu, czyli bezrolnej grupy społecznej nie posiadającej nic prócz potomstwa
-próba przeprowadzenia reform podjęta przez braci Grakchów (133-122 p.n.e.), która doprowadziła do bezpośredniej przyczyny czyli tzw. rewolucji rzymskiej.

2 3 2