Gdy trzy kawałki przewodu podłączono do tego samego napięcia przez jeden z nich popłynął prąd 0,02A a przez drugi 0,03A a przez trzeci 0,04A.Który z tych przewodów miał największy opór a który najmniejszy?

Zadanie 2.Gdy opornik podłączono do napięcia 2V płynął przez niego prąd o natężeniu 0,5A.Oblicz jaki prąd popłynie przez ten sam opornik gdy podłączymy go do napięcia:

a)1V b)4V c)10V

Zadanie 3.Jakie napięcie należy przyłożyć do opornika o oporze R aby płynął przez niego prąd I?

a)R=10 Ohmów I=2A
b)R=4,7kOmów I=20mA
c)R=1MOmów I=5uA

Proszę o rozwiązanie fastem szybko i podstawić wzory do Dane: Szukane: Wzór czyli

DANE: SZUKANE: WZÓR:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T11:20:57+01:00
Zad.1
Dane:
U-dla każdego obwoodu takie samo
I₁=0,02A
I₂=0,03A
I₃=0,04A
Wzór:
R=U/I
Szukane:
R₁=?
R₂=?
R₃=?
Obliczenia:
R₁=U/I₁=U/0,02=U*100/2=50U
R₂=U/I₂=U/0,03=U*100/3=33⅓U
R₃=U/I₃=U/0,04=U*100/4=25U
Odp.Największy opór miał pierwszy przewodnik, ponieważ płynął przez niego prąd o najmniejszym natężeniu. Najmniejszy opór miał ostatni przewodnik, ponieważ płynął przez niego prąd o najwięszym natężeniu.

Zad.2
Dane:
U=2V, I=0,5A
Szukane:
R=?
Wzrór:
R=U/I, R=2/0,5=4Ω
a)
U=1V, I=?
I=U/R=1/4=0,25A
b)
U=4V, I=?
I=U/R=4/4=1A
c)
U=10V, I=?
I=U/R=10/4=2,5A

Zad.3
a)
Dane: R=10Ω, I=2A
Szukane:
U=?
Wzór:
R=U/I, U=R*I
U=10*2=20V
b)
Dane: R=4,7kΩ=4700Ω, I=20mA=0,02A
Szukane:
U=?
Wzór:
R=U/I, U=R*I
U=4700*0,02=94V
c)
Dane: R=1MΩ=1000000Ω, I=5uA=0,000005A
Szukane:
U=?
Wzór:
R=U/I, U=R*I
U=1000000*0,000005=5V
5 5 5