Odpowiedzi

2009-12-02T11:49:06+01:00
1.
AuB={-3,-2,-1.2,-0,25,0,2,7,11.7}
AnB={-3,2,7}
B-C={-2,-1.2,0}

2.
AuB=<-7,5>
BnC=<-3,1)
C-A=<-3,-2) i <5,+∞)

3.
a)licznik (66/10-42/14)*35/6=(924/140-420/140)*35/6=
504/140*35/6=21
mianownik (21-1/4):25/10=83/4*10/25=83/10

licznik przez mianownik 21:83/10=21*10/83=210/83
b)licznik 3²+(-2)³=9-8=1
mianownik (-4)²=16
licznik przez mianownik i podzielić przez 1/16
1:16:1/16=1/16*16=1

c) licznik 2a³(b⁴)⁻¹= 2a³*1/b⁴
mianownik 5(a⁻¹b)²=5b²/a²
licznik przez mianownik
2a³*1/b⁴:5b²/a²=2a⁵/5b⁶

4.
a) 2/3√3=mnożymy licznik i mianownik przez √3
2√3/3√3√3=2√3/9

b)2-√2/1+√3 = mnożymy licznik i mianownik przez 1-√3
=(2-√2)(1-√3)/(1+√3)(1-√3)=(2-√2-2√3+√6)/1-3=(2-√2-2√3+√6)/-2

5.
a)są dwa rozwiązania dla wartości bezwzględnej
2x-3=-7
2x=-4
x=-2
lub
2x-3=7
2x=10
x=5

b)3x=-4
x=-4/3
lub
3x=4
x=4/3
c)x+3≥-4
x≥-7
i
x+3≤4
x≤1
x należy do przedziału <-7,1>

d) 4x-6>-8
4x>-2
x>-1/2
i
4x-6>8
4x>14
x>7/2
x należy do przedziału (-∞,-1/2)i(7/2, +∞)

6.
cena lodówki z Vat to 1337,50 zł
podatek 7%
x-cena lodówki bez Vat
x to jest 100%
1337,50 to jest 107%

teraz na krzyż
x=1337,50*100%/107%
x=1250 zł cena bez Vat

7.
1420zł*5%=71zł
1420+71=1491zł tyle kosztuje kuchenka po podwyżce 5%
1491*30%=447,3zł
1491-447,3=1043,7 tyle kosztuje po obniżce 30%
8.
to już samodzielnie
dodać liczby z dnia, miesiąca i roku i pomnożyć przez 37%

9. to też samodzielnie
miesiąc i rok dodać to będzie liczba a
a to jest 37%
x to jest 100%
teraz na krzyż
x=a*100%/37%
x=?