Zróbcie mi taka tabelke prosze. bardzo jej potrzebuje. nie musi byc dluga. tylko najwazniejsze informacje

Cywilizacja|Rolnictwo|Rzemiosło|Nauka|Sztuka|Pismo|Religia
__________________________________________________________
Mezopotamia
_________________________________________________________
Egipt
__________________________________________________________
Indie
__________________________________________________________
Chiny
_________________________________________________________
Izrael

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T11:31:28+01:00
Mezopotamia --> rolnictwo oparte na żyznych glebach dzięki wylewom Eufratu i Tygrysu, rolnicy musieli budować systemy irygacyjne, aby chronić pola uprawne --> rzemiosło: produkcja cegieł na wielką skalę, wynaleźli koło garncarskie i koło do wozu, wytapiali brąz, produkowali kolorowe szkło --> nauka: m.in. Kodeks Hammurabiego --> sztuka: łączy się to z rzemiosłem... --> pismo: najpierw pismo obrazkowe, które przekształciło się w pismo klinowe --> religia: Ludzie wierzyli też w istoty nadprzyrodzone, zarówno dobre jak i złe duchy oraz demony. Ważnym elementem wierzeń ludów Mezopotamii były mity. (ale nie mitologia grecka!!) bogowie np. w Babilonie – Marduk; Bóg Ea; Pazuzu

Egipt --> rolnictwo rozwija sie tylko nad Nilem, konieczne było tak jak w Mezopotamii budowanie systemów irygacyjnych. --> rzemiosło: rybołówstwo, Egipcjanie posiadali cenną wiedzę medyczną szczególnie chirurgiczną, anatomii ciała, rozwinęli matematykę --> nauka: wynaleźli pismo - hieroglify --> sztuka: budowanie piramid i świątyń --> pismo: hieroglify --> religia: W Egipcie bogowie uosabiali potężne moce przyrody, od których zależało ludzkie życie. W wylewach Nilu, słońcu, księżycu czy gwiazdach dostrzegali boskie moce. Siedzibami bogów egipskich były świątynie, którymi opiekowali się kapłani.
Wierzyli, że dusza ludzka nie może istnieć bez ciała, dlatego po śmierci poddawali zwłoki mumifikacji zabezpieczając je przez rozkładem. Uważali, że potrzeby człowieka po śmierci są takie same jak za życia (umieszczali w grobowcach sprzęty i przedmioty związane z życiem codziennym) np. bogowie - Amon, Re, Ptah, Set

Indie --> rolnictwo nad rzekami Indus i Ganges, budowali tamy i kanały aby zabezpieczyć uprawy --> rzemiosło: rolnictwo, rybołówstwo --> nauka: wynaleźli papier, papierowe pieniądze, porcelanę, proch strzelniczy, igłę magnetyczną --> sztuka: piękne wyroby ceramiczne --> pismo: pismo kultury przedaryjskiej miało ok. 400 znaków piktograficznych, do dziś nie zostało odczytane --> religia: braminizm który przekształcił się w hinduizm, buddyzm, konfucjonizm

Chiny, podobnie jak Indie. rolnictwo nad Żółtą Rzeką, oprócz tego - wynaleźli druk, sejsmografy. Chińczycy byli ludem najbardziej świadomym spraw zdrowia.

Co do Izraela to niestety mam mało informacji:
Izrael --> rolnictwo nad Jordanem --> religia: judaizm, Mojżesz jest uznawany za twórcę judaizmu. Religia ukształtowała się w Palestynie, uznawali jednego boga. Istniał on od zawsze, był wszechmocny, stanowił istotę bezcielesną. Nie wolno było przedstawiać jego wyobrażeń w żadnej formie, ani wymawiać jego imienia – Jahwe (używano imion zastępczych). Wierzenia Żydów zawarte są w dekalogu (Dziesięć Przykazań), księga – Tora. Poza tym obchodzą szabat (szabas) w siódmy dzień tygodnia – odpoczynek, zakaz pracy, palenia, podróżowania, dotykania pieniędzy. Ważne święto – Pascha.
1 1 1