Zapisz w jak najprostszej postaci : ( podam jeden przykład jak robiliśmy na lekcji i bym chciała żeby mi ktoś zrobił to zadanie dobrze )
a) (x+1)(x-2)+(x+2)(x-1) = ( x do drugiej - 2x + x-2+x do drugiej - x + 2x - 2) = 2x do drugie -4

i na podstawie tego podpunktu poprosze o nstępne o zrobienie jak coś to to zadanie jest w książce dla 2 gimnazjum Matematyka z plusem ale nowa wersa i to jest Zadanie 13 na stronie 83.

d) -(3c-2)(c-1)-c(c-2)=
e) 2(3a do drugiej -1)-(a+2)(a+2)=
f) 5x do drugiej(x do drugiej +1)-(x do grugiej - 2)(x do drugiej +3)=

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T11:57:13+01:00
D) -(3c-2)(c-1)-c(c-2)=-(3c²-2c-3c+2)-c²+2c=-3c²+2c+3c-2-c²+2c=
-4c²+7c-2
e) 2(3a² -1)-(a+2)(a+2)=6a²-2-(a²+2a+2a+4)=6a²-2-a²-4a-4=
5a²-4a-6
f) 5x²(x² +1)-(x² - 2)(x² +3)=5x⁴+5x²-(x⁴-2x²+3x²-6)=
5x⁴+5x²-x⁴-x²+7=4x⁴+4x²+7
6 2 6
2009-12-02T12:06:14+01:00
D) -(3c-2)(c-1)-c(c-2)=(-3c+2)(c-1)-c²-2c= -3c²+3c+2c-2-c²-2c= -4c²-3c -2
e) 2(3a do drugiej -1)-(a+2)(a+2)=2(3a²-1)-(a+2))a+2)= 6a²-2 -(a²+2a+2a+4)=
6a²-2-a²-2a-2a-4= 5a²-6-4a
f)5x do drugiej(x do drugiej +1)-(x do grugiej - 2)(x do drugiej +3)=5x²(x²+1)-(x²-2)(x²+3)=10x⁴+5x²-(x₄+3x²-2x²-6)= 10x⁴ +5x²-x⁴-3x²+2x²+6=9x⁴+6
2 1 2