Odpowiedzi

2011-08-26T14:48:08+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
N2O5 + CaO---->Ca(NO3)2 .....azotan(V) wapnia
N2O5 + K2O---->2KNO3 .........azotan(V) potasu
N2O5 + Mg(OH)2---->Mg(No3)2 + H2O .....azotan(V) magnezu

2)
2Na + 2HNO3---->2NaNO3 + H2
Na2O + 2HNO3---->2NaNO3 + H2O
NaOH + HNO3---->NaNO3 + H2O
N2O5 + Na2O---->2NaNO3
N2O5 + 2NaOH---->2NaNO3 + H2O