Odpowiedzi

2009-12-02T12:24:35+01:00
Kultura polityczna, całokształt postaw, relacji, norm, wzorów zachowań obecny w stosunkach władzy.
Kultura polityczna zawiera cztery podstawowe elementy:
1) poznawczy – wyrażający stopień zainteresowania polityką oraz wiedzą o wydarzeniach i faktach z nią związanych;
2) oceniający – obejmujący sądy wartościujące i ocenę zjawisk politycznych;
3) emocjonalny – wyrażający przeżycia i sposób ich uzewnętrzniania wobec zjawisk i wartości politycznych;
4) normatywny – zawierający reguły i wzorce zachowań dotyczące relacji między podmiotami polityki, bez odpowiedniej unifikacji i instytucjonalizacji system polityczny nie mógłby istnieć i rozwijać się.
Rodzaje kultury politycznej charakteryzują stopień zaangażowania społeczeństwa danego państwa w politykę .
3 3 3