Odpowiedzi

2009-12-02T12:53:13+01:00
Osobowość to zespół trwałych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania, charakteryzujący indywidualny styl życia i sposób adaptacji jednostki.
Osobowość jest efektem współdziałania czynników konstytucjonalnych, rozwojowych
i doświadczeń społecznych.
Przez osobowość rozumiemy zespół względnie stałych cech, które odróżniają człowieka od innych ludzi nie tylko pod względem wyglądu zewnętrznego, ale również jego sposób zachowania się.
2009-12-02T12:54:38+01:00
Osobowość-zespół cech psychicznych charakterystycznych dla każdego człowieka,cechy w dużej mierze są dziedziczne,ale też zmieniają się pod wpływem otoczenia,wieku,rodziny ,sytuacji majątkowej.
1 5 1