Pomocy
mam problem z ułamkami niewiem jaka jest kolejność !;(
i jak sie oblicza jak jest mnożenie dzielenie dodawanie i odejmowanie. Możecie napisać jak sie to oblicza z kolejnością działań i dodać przykłady mnożenia dzielenia dodawania i odejmowania

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T13:13:26+01:00
KOLEJOść WYKONYWANIA DZIAłAń :
1) DZIAłANIA W NAWIASACH-NAJPIERW ROZWIąZUJE SIę KLAMRY POTEM KWADRATOWE A POTEM ZWYKłE
2) POTęGI I PIERWIASTKI
3) MNOżENIE I DZIELENIE
4) DODAWANIA I ODEJMOWANIE
JEżELI CHODZI O UłAMKI ZWYKłE TO PRZY DODAWANIU I ODEJMOWANIU MUSISZ MIEC WSPóLNY MIANOWNIK NP: 2/3+ 3/5=10/15+9/15=19/15=1 CAłA I 4/15
PRZY MNOżENIU I DZIELENIU NIEMUSISZ MIEC WSPóLNEGO MIANOWNIKA.JAK MNOżYSZ TO LICZNIK RAZY LICZNIK A MIANOWNIK RAZY MIANOWNIK NP: 1/2* 3/6=3/12=1/4
PRZY DZIELENIU TRZEBA DRUGI UłAMEK PRZEWRóCIć DO GóRY NOGAMI I WTEDY ZAMIENIA SIE TO DZIAłANIE NA MNOżENIE NP:
4/3:2/7= 4/3*7/2=28/6=4 CAłE I 4/6=4 CAłE I 2/3.
PAMIETAJ żEBY ZAWSZE WCIąGNąć CAłOśCI W UłAMEK NP: 1 CAłA I 3/5=8/5.JEśLI TO ZA KAżDYM RAZEM ZROBISZ TO NAPEWNO BEDZIE DOBRZE.
1 5 1
2009-12-02T13:18:35+01:00
Aby dodac lub odjąc ułamki o jednakowych mianownikach czyli to co jest na dole dodajemy lub odejmujemy liczniki czyli to co jest u góry a mianowniki pozostawiamy bez zmian.
np.:
7/9+5/9=12/9=1cała 3/9
7/8-3/8=4/8=1/2

Aby pomnożyc liczby mieszane, zamieniamy je na ułamek niewłaściwy i następnie mnożymy.
np.:
1cała3/5x2całe 1/8=8/5 x 17/8=3 całe 2/5

Aby podzielic liczbę przez ułamek zwykły, należy tę liczbę pomnożyc przez odwrotnośc ułamka
np.:
2 : 5/6= 2 x 6/5= 12/5=2 całe i 2/5
2009-12-02T13:30:06+01:00
Kolejność wykonywania działań:
1.Nawias
2.Potęgowanie
3.Mnożenie i dzielenie (według kolejności w działaniu)
4.Dodawanie i odejmowanie

Przykłady:
5+64x2:2=5+128:2=5+64=69
18-6:6=18-1=17
9x9+9-10=81+9-10=90-10=80

A ułamki to mnożysz licznik razy licznik (to na górze) i mianownik razy mianownik (to na dole). Dzielisz przez odwrotność, czyli np. 5/9 : 3/4 = 5/9 x 4/3 = 20/27
Dodajesz i odejmujesz jak doprowadzisz do wspólnego mianownika.
1 5 1