1.Ciało o masie o,2 kg rzucone pionowo do góry spadało na powierzchnie Ziemi po upływie czasu 4 sekund. Jaką energię kinetyczną miało to ciało w momencie wyrzutu?
2.Z wodospadu o wys.15m spada w każdej sekundzie 10m sześciennych wody.Jaka jest moc wodospadu?
3.Wyznacz wartość pracy wykonanej w czasie 19 godzin przez pompę wodną, która pompuje w czasie 1s objętości 20l wody na wys 25m.
4.Przesuwając po podłodze skrzynie ruchem jednostajnym na odległość 3m wykonano pracę równą 48J.Oblicz siłę tarcia między skrzynią, a podłogą.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-06-01T22:04:26+02:00
1)Ciało leci do góry tyle samo czasu co spada. Liczymy drogę jaka pokona spadając.
a-przyspieszenie grawitacyjne
t-czas
W-praca
P-moc
s-droga
m-masa
h- wysokość na jakiej znajduje się ciało
Ep-energia potencjalna
s=½a8(½t)²
s=20[m]
Ep=m*h*a
Ep=400[J]
W momencie uderzenia w ziemi cala energia potencjalna zamieni się w kinetyczna więc Ek=400[J]
2)10m³=10000l=10000kg
Ep=m*h*a
Ep=1500000[J]=W
Moc to praca przez czas, więc moc równa jest 1500000[W] (bo taka jest praca w 1 sekundzie wiec dzielimy przez 1)
3)
t=19 godzin=68400 s
20l=20kg
Ep=m*h*a
Ep=5000[J]=P
W=P*t
W=324000000[J]
Pompa wykona prace 324000000J
4)
W=F*s
F=W/s
F=48/3
F=16[N]