Wyznacz współrzedne środka i promień okręgu?
1) (x-3)2 +(y+1)2=25

2 2
2) x + y +4x-6y+10=0


Bardzo przepraszam ale nie wiem jak zrobić do kwadratu??

1. Tam jest (x-3) do kwadratu +(y-1) do kwadratu= 25
2.Tam jest x kwadrat + y kwadrat+4x-6y+10=0

1

Odpowiedzi

2009-12-02T13:44:11+01:00
Ogólne równanie okregu:
(x-a)²+(y-b)²=r² gdzie współrzędne(a,b) to współrzedne środka okregu, r to promien
a)(x-3)²+(y+1)²=25
(x-3)²+(y+1)²=5²
współrzedne środka(3,-1),r=5
b)x²+y²+4x-6y+10=0
x²+4x+4+y²-6y+9-4-9+10=0
(x+2)²+(y-3)²=3
(x+2)²+(y-3)²=√3²
współrzędne środka (-2,3) , r=√3