1) wyjaśnij dlaczego największy obszar w Polsce zajmują gleby brunatne i płowe
2) wymień trzy przykłady czynników naturalnych i antropogenicznych ( związanych z działalnością człowieka) wpływających na erozję gleb w Polsce.
3) wymień dwa najbardziej zalesione obszary w Polsce

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T13:54:09+01:00
1.
W Polsce największy obszar zajmują gleby brunatne i płowe ponieważ powstałe one na glinach polodowcowych z udziałem lasów liściastych i mieszanych.
2.
naturalne:
-budowa geologiczna
-ukształtowanie terenu
-szata roślinności

antropogeniczne:
-wycinka lasów
-rolnicy stosują orkę w poprzek stoku lub tarasując pola
-zanieczyszczanie przemysłowe i komunalne
3.
Pomorskie
Lubelskie
12 3 12