Zadanie1
Napisz program, który zamienia liczbę naturalną N<=10 do potegi 6 na jej odpowiednik w innym systemie pozycyjnym P (2<=p<=9).
Wejście
W pierwszym wierszu podana jest liczba k - ilość zestawów danych
W kolejnych k wierszach podajemy 2 liczby: n i p oddzielone pojedynczą spacją oznaczające odpowiednio liczbę w systemie dziesiętnym i system w którym powinien być podany wynik
Wyjście
W k kolejnych wierszach podajemy reprezentację liczby n w systemie liczbowym p.
Przykład
Dla danych wejściowych
3
10 2
15 3
100 8
Wynik
1010
120
144

1

Odpowiedzi

2009-12-02T17:30:41+01:00
Ten program to chyba arkusz kalkulacyjny ;)
Bo arkusz kalkulacyjny to on potrafi wyliczać takie różne działania, ale nie jestem pewna :)
1 1 1