Rozwiąż krzyżówke:
1)..ludowe w Atenach-odpowiedniki współczesnego parlamentu
2)Jedna z izb parlamentu w Polsce.
3)Polski Odpowiednik łacińskiego pojęcia republika.
4)Urzędnik rzymski , który reprezentował interesy ludzi biednych.
5)Zorganizowana akcja ,w której osoby uprawnione głosują na różnych kandytatów.
6)Wysoki urzędnik w Rzymie , obecnie perzedstawiciel państwa za granicą.
7)Radni stanowią władzę..
9)Zasiadają w nim senatorowie.

3

Odpowiedzi

2009-12-02T14:09:23+01:00
1. Zgromadzenie
2. Sejm?
3. Rzeczpospolita
4. plebejusz
5. wybory?
7. wykonawcza
9.senat
6.senator
22 3 22
2009-12-02T14:09:29+01:00
Zebranie
sejm, senat
rzeczypospalita,
plebejusz
wybory
senator,
wykonawczą
senat
16 2 16
2009-12-02T19:39:18+01:00
Krzyżówka:

1) Zgromadzenia
2) sejm lub senat
3) Rzeczpospolita,
4) Plebejusz
5) wybory
6) Senator,
7) wykonawczą
8) Senat
28 3 28