Odpowiedzi

2009-12-02T14:16:57+01:00
M. przyjaciel
D.przyjaciela
C.przyjacielowi
B.przyjaciela
N.z przyjacielem
Msc. o przyjacieelu
W. przyjacielu
l.mnoga
M.przyjaciele
D.przyjaciół
C.przyjacielom
B.przyjaciół
N.z przyjaciółmi
Msc. o przyjacielach
W. przyjaciele
30 4 30
2009-12-02T14:21:59+01:00
M.(kto?co?) lp.przyjaciel lm. przyjaciele
D.(kogo?czego?) lp.przyjaciela lm.przyjacieli
C.(komu?czemu?) lp.przyjacielowi lm.przyjaciołom
B.(kogo?co?) lp.przyjaciela lm.przyjaciół
N.(z kim?z czym?) lp.z przyjacielem lm.z przyjaciółmi
Ms.(o kim?o czym?) lp.o przyjacielu lm.o przyjacielach
W.(-) lp.przyjacielu lm.przyjaciele
12 3 12
2009-12-02T14:39:35+01:00
l. poj.

M. (kto? co? JEST) przyjaciel
D. (kogo? czego? NIE MA) przyjaciela
C. (komu? czemu? SIĘ PRZYGLĄDAM) przyjacielowi
B. (kogo? co? WIDZĘ) przyjaciela
N. (z kim? z czym? IDĘ) przyjacielem
Msc.(o kim? o czym? MYŚLĘ) przyjacielu
W. (o ! KOCHANA\KOCHANY) przyjacielu

l. mn.
M. przyjaciele
D. przyjaciół
C. przyjaciołom
B. przyjaciół
N. przyjaciółmi
Msc. przyjaciołach
W. przyjaciele

PS. Te wyrazy w nawiasach dużymi literami napisane to takie określenia pomocnicze, których mnie pani uczyła. Przydają się:)
12 4 12