Odpowiedzi

2009-12-02T14:27:23+01:00
Rzeczpospolitą była krajem nietolerancji mając na swoim terenie tak wielki odsetek ludności stanowiący różne mniejszości religijne. Wielkie połacie Litwy zamieszkiwali Prawosławni. na Południowych kresach mieliśmy nieco wyznawców Allaha, ludność miejska i wiejska w ziemiach Korony to w sporej części Niemcy, a wśród nich wielu Protestantów. prócz tego nie wolno zapominać o prężnie gospodarujących Żydach. Mniejsze odłamy rozrzucone były po całym terytorium kraju. Mimo że Polskę tradycyjnie uznaje się za kraj katolicki, nie można w żadnym razie porównywać jej choćby do ówczesnej hiszpanii. Nie istniały na terenie kraju siły, które zdolne byłyby doprowadzić do konfliktów miedzy wyznaniami. Były one ze sobą zbyt zżyte.
Gdyby podać przykład przeciwny [a w rozprawce byłoby to konieczne czasami], możnaby przytoczyć argumenty ideologiczne polskiej szlachty w chwilach gdy Polsce zagrażało niebezpieczeństwo zewnętrzne. Wtedy przynależność do religii katolickiej zyskiwała na znaczeniu. Było tak zarówno podczas Potopu Szwedzkiego ["protestanckie psy"], jak i najazdów Turcji w XVII w. Na tym gruncie powstała przecież idea Polski jako "Przedmurza Chrześcijaństwa".
1 5 1
2009-12-02T14:28:28+01:00
Słowa tolerancju oznaczały nie cierpliwość i wyrozumiałość dla niezrozumiałośći.Jeest poszanowana cudzych uczuć,podobań wierzeń efori.
6 2 6