Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T14:32:30+01:00
Zad 2.
Rysujemy sobie ten trapez, dolna podstawa ma 8 cm, górna oraz ramiona mają po 4 cm, jest to więc trapez równoramienny, jeśli teraz narysujemy obie wysokości to po lewej i po prawej stronie dostajemy trójkąty prostokątne, w których jedna z przyprostokątnych jest równa h (wysokość), druga ma (8-4):2=4:2=2 cm, oraz przeciwprostokątna ma 4 cm. Obliczając kąt ostry korzystamy z funkcji sinus i mamy
sinα=2/4, czyli sinα=1/2, z tablic mamy że α=30 stopni, jest to trapez równoramienny więc kąty mają w nim miarę
30 stopni, 30 stopni, 180-30=150 stopni, 180-30=150 stopni :)