Jak położone są względem względem siebie dwa okręgi, jeśli jeden z nich ma środek w punkcie A=(-1,7) i promień długości 5, a drugi ma środek w punkcie B=(11,2) i promień długości 8?


okąg o środku w punkie wS=(0,5) ma promień długości 1 i jest styczny do okręgu o środku A i promieniu długości 10. punkt A leży na osi y. jakie ma współrzędne? Uwaga! zadanie ma 4 rozwiązania

1

Odpowiedzi

2009-12-02T14:38:48+01:00
1) wektor AB = [12,-5]
długość wektora: √169 czyli 13
promienie: 5+8=13
Promienie są styczne zewnętrznie

2)
Styczne zewnętrznie:
dla -6 i 16
wewnętrznie:
dla -4, 14
10 3 10