Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-02T14:56:17+01:00
Biocenozy mogą być naturalne sawanna, las, jezioro i sztuczne park, ogród,
czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworząc całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy.Zbiór populacji roślinnych fitocenoza, zwierzęcych zoocenoza i drobnoustrojów glebowych żyjących w określonej przestrzeni czyli środowisku fizycznym siedlisku, biotopie np. biocenoza lasu, łąki, stawu. Żywa część ekosystemu. Podstawową grupą organizmów w biocenozie są producenci, czyli rośliny, ponieważ wytwarzają one ze związków nieorganicznych związki organiczne, stanowiący autonomiczną jednostkę ekologiczną o biologicznej równowadze dynamicznej. Konsumenci - zwierzęta, które pobierają i przebudowują na składniki swego ciała złożone związki organiczne produkowane przez rośliny lub zwierzęta: zwierzęta roślinożerne odżywiają się pokarmem roślinnym.
Biocenozę tworzą:
• fitocenoza - organizmy roślinne
• zoocenoza - organizmy zwierzęce
• drobnoustroje
1 5 1