Przetłumaczyć:
Stonehenge is a circle of large standing stones on Salisbury Plain in Wiltshire, England. It was built in prehistoric times.
Work on the stone circle began in about 3100BC.
About a century later, the large circle of stones around a smaller semi-circle was added. These stones are 9 m long aand weigh 50 tons.
It is not known exactly why Stonehenge was built, but it is thought that the builders were sun worshippers. What is surprising about Stonehenge is the fact that some of the stones were brought from as far as 385 km away! Today, thousands of tourists travel to see Stonehenge.
Mount Rushmore National Memorial is in the Black Hills of South Dakota USA. It is an enermous sculpture carved in granite on the side of Mount Rushmore.
It was carved by the American sculptor, Gutzon Borglum. It was started in 1927 and completed in 1941.

2

Odpowiedzi

2009-06-01T21:08:15+02:00
Stonehenge jest okręgiem dużych stojących kamieni na Salisbury Równina w Wiltshire, Anglii. Zostało zbudowane w prehistorycznych czasach.
Praca nad kamiennym okręgiem zaczęła się w około 3100BC.
później, duży okrąg kamieni dookoła mniejszy pół - krążą został dodany. Te kamienie są 9 m długim i ważą 50 ton.
To nie jest rozpoznane dokładnie, dlaczego Stonehenge został zbudowany, ale to jest pomyślane, że budowniczy byli czcicielami słońca. Co zadziwiające o Stonehenge jest faktem, że trochę kamieni zostało przyniesione od o ile 385 km daleko! Dzisiaj, tysiące turystów podróżują, by zobaczyć Stonehenge.
Wsiądź na Rushmore Narodowy Pomnik jest w Czarnych Wzgórzach USA Południowej Dakoty. To jest rzeźba enermous wyrzeźbiona w granicie na boku wsiąść na Rushmore.
To zostało wyrzeźbione przez amerykańskiego rzeźbiarza, Borglum Gutzon. To zostało zaczęte w 1927 i zostało skończone w 1941.
2009-06-01T21:21:52+02:00
Stonehenge jest to koło wielkich stałych kamieni na Równinie Salisbury w Wiltshire, w Angli. To było zbudowane w przedhistorycznych czasach. Pracujący dalej kamień koło zaczynał w o 3100BC. O wieku późniejszym, wielkie koło kamieni wokół mniejszego półkoła było dodawane. Te kamienie mają długość około 9m i ważą 50 ton. To jest nie dokładnie dlaczego Stonehenge był zbudowany, ale to jest obmyślane co budowniczowie byli słońcem worshippers. Co dziwi o Stonehenge jest fakt że pewna ilość kamieni była przenoszona od jak daleko jakieś 385 km dalej! Dziś, tysiące turystów podróżuje by zobaczyć Stonehenge. Umieszczany Rushmore Narodowy Memoriał jest w Czarnych Wzgórzach SZA Dakoty Południowej To jest enermous skulptura rozcinana w granite na stronie Instalacji Rushmore. To było rozcinane przez Amerykańskiego rzeźbiarza, Gutzon Borglum. To rozpoczęło się w 1927 i skończyło w 1941.