Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T15:25:39+01:00
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, zwane dalej Stronami:
- działając w duchu Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, podpisanego w dniu 22 maja 1992 r.,
- zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie stwarzają dla ich krajów awarie przemysłowe i klęski żywiołowe;
- uznając, że współpraca w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków może sprzyjać dobrobytowi i bezpieczeństwu ich krajów;
- biorąc pod uwagę korzyści, jakie może przynieść dla Stron wymiana informacji naukowo-technicznej w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków;
- kierując się tym, że istnieją wzajemnie powiązane systemy ekologiczne obu krajów, wymagające prowadzenia uzgodnionej polityki zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków oraz organizacji jednolitego monitoringu środowiska naturalnego;
- biorąc pod uwagę możliwość powstania nadzwyczajnych sytuacji, którym nie można przeciwdziałać za pomocą sił jednej Strony, i spowodowaną przez to konieczność podjęcia skoordynowanych działań Stron w celu przeciwdziałania tymże nadzwyczajnym sytuacjom i likwidacji ich skutków;
- uwzględniając postanowienia przyjętej 17 marca 1992 r. w Helsinkach konwencji o transgranicznych skutkach awarii przemysłowych;
- uwzględniając rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków
1 1 1