Odpowiedzi

2009-12-02T14:47:22+01:00
Czytając go i modląc się nim czuje sie bezpieczna,wiem że Bóg jest ze mną każdego dnia i troszczy się o mnie. Very Happy
Psalmy są ponadczasowe - choć mówią o Izraelu w konkretnym czasie, to zawarte w nich problemy egzystencjalne są wspólne wszystkim ludziom w każdej epoce.

Psalm 23

''Psalm Dwaidowy.
Pan jest pasterzem moim
niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie.
Nad wody spokojne prowadzi mnie.
Duszę moją pokrzepia.
Wiedzie mnie scieżkami sprawiedliwości
Ze względu na imię swoje.
Choćbym nawet szedł ciemną doliną,
Zła się nie ulęknę,boś Ty ze mną,
Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.
Zatawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich,
Namaszczasz oliwą głowę moją,kielich mój przelewa się.
Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą
Przez wszystkie dni życia mego.
I zamieszkam w domu Pana przez długie dni."18 4 18
2009-12-02T14:52:42+01:00
Uzdrowienie trędowatego*

12 Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». 13 Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast trąd z niego ustąpił. 14 A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: «Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». 15 Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. 16 On jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się.


wybrałam ten fragment ponieważ Jezus cudownie uzdrawiał.
Jego czyny są nie pojęte.
2 3 2