Zadanie: Statystyka

W pewniej klasie przeprowadzono ankietę,w ktorej pytano uczniów,ile godzin dziennie przeznaczają na naukę?

o to wyniki (Tabela):
CZAS( w godzinach) : 0.5|1 |1,5 |2 |2,5 |3 |4 |
LICZBA osób : 7 |4 | 8 |9 | 3 |1 |1 |

a) Oblicz średnią liczbę godzin,które uczniowie przeznaczają na naukę.Podaj wynik zdokładnością do 0,01
b) Jakie jest prawdopodobieńswto,że losowo wybrany uczeń tej klasy poświęca na naukę wiekszą liczbe godzin od średniej z pkt a ?1

Odpowiedzi

2009-12-02T15:07:07+01:00
A) (0,5×7 + 1×4 + 8×1,5 + 9×2 + 1×3 + 1×4) ÷ 33 = 1,58