Odpowiedzi

2009-12-02T19:52:36+01:00
Polsko- Szwedzka
Przyczyny:
- Dążenie Zygmunta III Wazy do odzyskania tronu Szwedzkiego
- Włączenie Estonii do Polski (1600)
- Chęć zdobycia przez Szwedów ziem
Przebieg:
W celu odzyskania tronu szwedzkiego Zygmunt III ogłosił w 1600 roku inkorporację do Polski części Inflant, czym przyczynił się do wybuchu wojny, która trwała z przerwami pół wieku.
W 1605 roku polska husaria pod wodzą Jana Chodkiewicz pokonała Szwedów pod Kircholmem. Mimo zwycięstwa w latach 20 XVII wieku hetmana Koniecpolskiego pod Oliwą(1627) Rzeczpospolita podpisała niekorzystny dla siebie rozejm w Starym Targu.
Po wojnach z Kazakami i Rosją Polska stała się łagtwym łupem dla Szwecji. W 1655 roku armia Karola Gustawa wkroczyła na Litwę i do Wielkopolski, w pół roku opanowując cały kraj. Przyczyniła się do tego zdrada części magnatów oraz poddanie się psopolitego ruszenia pod Ujściem.
Król Jan Kazimierz zmuszony był uciekać na śląsk.
Ważnym punktem wojny Szwedzkiej bylo oblężenie Jasnej Góry przez Szwedów, którzy nie zdobyli klasztoru.
W 1655 roku szlachta w Tyszowcach zawiązała konfederację przecie najeźdzcy. Na Podhalu i w Kurpiach powstały oddziały chłopskie.
Po powrocie do kraju król złożył we Lwowie śłubowanie.
Oddziały polskie początkowo nie mogły dac rady licznym Szwedom, rozpoczęto więc wojnę podjazdową. Działania te przyniosły efekt i wkrótce wygrano bitwę pod Warką i wyzwolono Warszawę.
Aby pozyskać Prusy Jan Kazimierz podpisał w 1667traktaty welawsko- bydgoskie, na których mocy uniezaleznił Prusy od Polski. Wkrótce Szwedzi zostali wyparci z Polski i w 1660 roku zawarto pokój w Oliwie.

Polsko- rosyjska
Przyczyny:
- rywalizacja o Inflanty
- Dążenie Zygmunta III Wazy do objęcia tronu w Moskwie
- Podporządkowanie się Kozaków Rosji
- Dymitriady

1604- 1609
dwie Dymitriady Polaków
1609- 1612
wojna z Rosją, wybranie na cara Władysława Wazy
1612
kapitulacja polskiej załogi Kremla
1619
rozejm w Dywilinie, przy Rzeczpospolitej pozostaje ziemia smoleńska, czernihowska i siewierska
1632- 1634
Rosja podejmuje działania zbrojne w celu odzyskania Smoleńska
1634
pokój w Polanowie, Rosja zrzeka się pretensji do Inflant, Polska odzyskuje część ziem straconych po rozejmie w Dywilinie
1654- 1667
wojna wywołana podpisaniem przez Rosjan i Kozaków ugody hadziackiej
1656
rozejm w Niemierzy
1660
wznowienie działań wojennych
1667
rozejm w Andruszowie, Rosja zatrzymuje ziemie smoleńską, siewierską i czernihowską oraz Ukrainę lewobrzeżną i Kijów
1686
moskiewski pokój Grzymułtowskiego który potwierdzaŁ postanowienie rozejmu w Andruszowie

Polsko- turecka
przyczyny
-wyprawy Kozaków na tereny Tureckie
- najazdy Tatarów na ziemie polskie
- rywalizacja o Mołdawie


1620- wyprawa wojsk polskich do Mołdawii i klęską w bitwie pod Cecorą
1621- wyprawa turecka zatrzymana pod Chocimiem, pokój chocimski
1672- zdobycie przez Turków Kamienia Podolskiego i ppokój w Buczaczu, polka traci województwa: podolskie, bracławskie, zobowiązuje się płacic haracz
1673- zwycięstwo pod Chocimiem
1683- zwycięska wyprawa Jana III Sobieskiego na odsiecz Wiedniowi
1699- zawarcie pokoju w Karłowicach
8 4 8